คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย หรือคุณกาวใจ นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ในวัย 28 ปี สร้างตัวจากแรงกดดันในชีวิต ฉีกกฎการทำงานประจำด้วยการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ในเวลาเดียวกัน เจ้าของ Fanpage สร้างแรงบันดาลใจที่มีคนติดตามมากกว่า 15,000 คน

  • – แรงผลักดันจากความล้มเหลวในชีวิต
  • – ทุกโอกาสในชีวิต ไม่ใช่เพราะคุณโชคดี แต่เพราะคุณวิ่งเข้าหามัน
  • – เริ่มต้นธุรกิจ สร้างความต่างด้วยนวัตกรรม
  • – ล้มแล้วหยุด คือ 100% ของความล้มเหลว ล้มแล้วลุกคือการเพิ่มโอกาสให้ความสำเร็จ
  • – Connection ลมใต้ปีก ที่ทำให้คุณบินได้สูงขึ้น
ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจมีมากขึ้น โอกาสในการประกอบธุรกิจให้สำเร็จมีมากจนหลายคนโหยหาแต่ความสำเร็จจนมองข้าม Worst case หรือความล้มเหลวไปโดยสิ้นเชิง ผู้ฟังจะได้ทราบถึงประสบการณ์ของความล้มเหลวที่ช่วยสอนให้ปรับเปลี่ยน Mindset การวางเป้าหมาย และวิธีการประกอบธุรกิจจากวิทยากร

 

  • Project The Next Entrepreneur Generation 2017
  • Time Aug 2017
  • Topic Power up Success in your Business
  • For บุคคลทั่วไปที่สนใจ