เราคือใคร

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินจาก Moneywecan ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฟินเทคประเทศไทย หรือ Thai Fintech Association

สวัสดีครับ เราคือกลุ่มสมาคมนักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ SME และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน มารวมตัวเป็นผู้พัฒนา เว็บไซต์ A4 inside แห่งนี้
เราได้ทำการติดต่อ กลุ่มเจ้าของกิจการ SME จากที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้ามาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

โดย Moneywecan เป็น บริษัทที่ได้ให้บริการ Platform สำหรับการกู้ยืมเงินจากบุคคลทั่วไปแก่เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจแก่เจ้าของธุรกิจด้วยกัน เรียกว่าการกู้ยืมแบบ Peer-to-Business (P2B) เป็นการสร้างชุมชนระหว่าง ผู้กู้เงิน และนักลงทุนให้มาพบเจอกัน

โดยเราได้นำเสนอแนวทางการลดปัญหาให้แก่ SME ดังนี้

  • 1.เราพยายามสร้างประโยชน์เพื่อการขยายกิจการให้แก่ธุรกิจของคุณ
  • 2.เราจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ให้เจ้าของกิจการ SME
  • 3.ลดภาระและอุปสรรคในการหาเงินทุนไปพัฒนาสินค้า และบริการ

หากท่านเจ้าของธุรกิจมีความสงสัยว่า สิ่งที่เราก่อตั้ง หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นมีอะไรบ้าง เราได้อธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • – เราได้สร้างกิจกรรมเพื่อทำการจับคู่ระหว่าง นักลงทุน กับเจ้าของกิจการที่ต้องการลงทุนและกู้เงิน เราสร้างตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบริการในแบบเดิมๆ
  • – เพิ่มความสามารถในการนำเงินทุนมาจับคู่ความต้องการให้แก่เจ้าของธุรกิจ SME ให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น
  • – กู้เงินด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า และไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน
  • – สร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากนักลงทุนด้วยผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้วยการลดต้นทุนค่าบริการ
  • – กิจกรรมพบปะสร้าง Connection เพื่อเสริมความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ และประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ

เราสามารถช่วยให้ท่านผู้ประกอบการ SME แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เรามักเจอในการติดต่อกับผู้ให้บริการเงินทุนในแบบก่อนๆ เช่น องค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานที่ไม่สามารถชี้แจงเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการทราบได้อยากถูกต้องชัดเจน การดำเนินงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้บริการ หรือ การขอความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากผู้ให้บริการ
นอกจากนี้เจ้าของกิจการยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนหลายแห่ง ที่ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน และแหล่งเงินทุนดีๆ ที่น่าสนใจ ที่เข้าถึงง่าย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยธุรกิจของคุณดำเนินไปได้โดยไม่มีสะดุดอีกต่อไป