กองทุนรวมคืออะไร ใครรู้บ้าง

หลายคนคงเคยสงสัยกันอยู่ว่า การที่พวกเราคนทำงานประจำ เมื่อเงินเดือนออกในแต่ละเดือนนั้น นอกจากเราจะเอาไปใฃ้จ่ายผ่อนหนี้ ผ่อนบัตรเครดิต เรายังต้องรู้จักจะเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงคิดแค่ว่า มีเงินเก็บก็คือการมีเงินเหลือไว้ในบัญชีที่เหลือจากการใช้จ่าย ถามว่าผิดไหม ตอบได้เลยว่าไม่ผิดครับ อ้าว แล้วคำตอบของคำถามนี้คืออะไร อืม!
การมีเงินเก็บที่เหลือจากการใช้จ่ายนั้น เรามักจะเรียกว่าเงินออม ซึ่งในการออมเงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ บางคนอยากออมเงินโดยนำไปลงทุนให้เงินงอกเงยขึ้น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทนตายตัวและไม่มีความเสี่ยงด้วย แต่วันนี้ ผมขอนำเสนอการออมเงินผ่านกองทุนรวม เอ แล้วกองทุนรวมคืออะไรหล่ะ
ผมขออธิบายอย่างนี้ครับ กองทุนรวมคือโครงการลงทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลายๆรายมารวมกันและนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน จากนั้นจึงนำผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ เป็นเครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ เวลาในการติดตามการลงทุน ข้อมูลในการลงทุน และประสบการณ์หรือความชำนาญในการลงทุน โดยการระดมเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ แล้วให้ผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนดีที่สุดภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้นเอง
ถ้าอย่างนั้น การซื้อกองทุนรวมก็มีประโยชน์สำหรับคนทำงานอย่างพวกเราใช่ไหม?
คำตอบคือมีทั้งจุดเด่นและข้อจำกัดของการลงทุนในกองทุนรวมครับ ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจว่าการลงทุนชนิดนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่ครับ
จุดเด่น(ข้อดี)ของการลงทุนในกองทุนรวม
1. การจัดการในการลงทุนโดยมืออาชีพ (Professional Management) โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุน โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดและยังต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต แถมยังสามารถวัดและพิสูจน์การดำเนินการจากผลตอบแทนของกองทุนในประเภทเดียวกันได้
2. สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีกว่าด้วยการกระจายการลงทุน (Risk Reduction Through Diversified Portfolio) ก็คือกองทุนรวมแต่ละกองทุนจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการต่างๆ หลายรายในหลายๆ อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุน
3. กองทุนรวมให้ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อขาย (Transaction Costs) คือการที่ผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมสามารถโยกย้ายเงินลงทุนของตนระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน บริษัทจัดการก็สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้โดยอาจไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวเมื่อเทียงกับการลงทุนด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของการลงทุนในกองทุนรวม
1. มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการบริหารกองทุนรวมเป็นบริการอย่างหนึ่ง จึงจะมีภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกิดขึ้น
2. ไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน โดยทั่วไปแล้ว กองทุนรวมจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน แต่สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อประกันเงินต้นได้ โดยกองทุนจะกำหนดสัดส่วนและกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสามารถบรรลุข้อกำหนดได้
3. ผลดำเนินงานในอดีตไม่อาจสะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ อย่างที่บอกครับ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารการลงทุนขึ้นอยู่กับความสามารถในการกลยุทธ์และมุมมองของผู้จัดการกองทุนเป็นหลัก แต่จะทำให้ผลตอบแทนมากหรือน้อยในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุนนั่นเอง
คงพอจะเข้าใจในเบื้องต้นของกองทุนรวมกันดีขึ้นแล้วนะครับ แน่นอน กองทุนก็ยังแบ่งออกเป็นอีกหลากหลายประเภทตามความต้องการของผู้ลงทุน ผมเห็นว่ากองทุนรวมเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำและไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงทุนด้วยตัวเอง ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เราควรศึกษาให้เข้าใจและมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ…
แหล่งข้อมูล – ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comments are closed.