ผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไว

ชีวิตการทำงานของพวกเรามนุษย์เงินเดือน ที่ในแต่ละเดือนเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือน เราจะรู้สึกดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกัน อะไรหรือคือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกเช่นนั้น บ้านคือวิมานของเราเคยมีคนร้องเพลงลักษณะเช่นนี้ให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตของพนักงานประจำที่มีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ค่ารถ ค่าบ้าน ค่าหวย ค่าเทอมลูก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโอ้ย เยอะแยะตาแป๊ะขายถั่ว เนื่องจากภาระที่ค่อนข้างมาก แต่รายได้เท่าเดิม ผมก็เริ่มมองหาวิธีต่างๆทีจะทำให้ค่าใช้จ่ายที่มี ลดน้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะในเดือน เห็นจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ผมเคยได้ยินมาว่าวิธีที่จะทำให้ผ่อนบ้านหมดเร็วนั้น มีหลายวิธี คนที่แนะนำวิธีการส่วนใหญ่ ผมคิดว่าพอจะเป็นไปได้ ทำได้และไม่เสียหายอะไร ผมขอยกวิธีที่จะทำให้การผ่อนบ้านอันเป็นที่รักของเราให้หมดไวขึ้นดังนี้ครับ
การรีไฟแนนท์ เป็นหนึ่งในวิธีการลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ได้ในระดับหนึ่ง เหมือนการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ซึ่งอาจมีเงื่อนไขตามแต่ละธนาคารกำหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่การรีไฟแนนท์นั้น จะต้องทำการผ่อนชำระกับธนาคารเดิมครบ 3 ปี ไปแล้วถึงจะทำเรื่องขอรีไฟแนนท์ได้ และเมื่อครบระยะแล้วเราควรขอทำการรีไฟแนนท์ไม่ว่ากับธนาคารเดิมที่เราทำอยู่หรือธนาคารใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยจูงใจให้เราดำเนินการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการทำรีไฟแนนท์ว่าคุ้มและเหมาะสมกว่าการขอรีไฟแนนท์กับธนาคารเดิม เพราะอาจจะทำให้เราได้ไม่คุ้มเสียครับ
ทบเงินต้น คือการผ่อนชำระตามอัตราที่ทางธนาคารระบุไว้ แล้วเราก็จ่ายเงินเพิ่มเพื่อทำให้เงินต้นลดน้อยลง ซึ่งในข้อนี้ ก็สุดแล้วแต่คนที่จะมีกำลังมากน้อยเพียงใด ที่สำคัญต้องไม่กระทบกับเงินหมุนเวียนที่ท่านต้องใช้จ่ายด้วย ผมมีตัวอย่างการชำระเงินเพื่อทบเงินต้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่อนสั้นลงและสามารถช่วยให้เราปลอดหนี้ได้เร็วขึ้น
ดอกเบี้ย
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เมื่อเราจ่ายทบเงินต้นเพิ่มอีกปีละ 18,000 บาท จะทำให้เราลดทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนจาก 15 ปี เหลือแค่ 13 ปี เท่านั้น ย้ำครับว่า ต้องไม่กระทบกับเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายในเดือนนะครับ
กู้เงินดอกเบี้ยต่ำมาสมทบ ข้อนี้อาจจะสามารถทำได้ในอดีต ที่เราสามารถหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอย่างเช่น ปีละ 2.5 – 5% โดยในอดีตจะมีแหล่งเงินกู้ลักษณะนี้เพราะเป็นเงินจากต่างประเทศที่บ้านเค้าดอกเบี้ยต่ำติดดินจึงนำเงินออกมาให้ต่างประเทศได้กู้ยืมกัน
ขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น ก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้การผ่อนบ้านหมดไวขึ้น หากสินทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นและมีอยู่เต็มบ้านหรือแม้แต่การผ่อนคอนโด ซึ่งผมแนะนำให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้เรารู้สึกเบาตัวได้มากที่สุด
บางสถานการณ์ จำเป็นจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน 2 แรงแข็งขัน สลับกันจ่ายสมทบเงินต้น เพื่อย่นเวลาหรือแม้แต่หากมีโบนัสออกมา ก็สมทบเพิ่มในช่วงปลายปี แค่นี้ผมว่าที่หนักก็จะกลายเป็นเบา และเบาลงอย่างที่บอกครับ การไม่มีหนี้ เป็นลาปอันประเสริฐครับ

Comments are closed.